Finansdagen 2019 - Hållbar finansbransch

Finansdagen 2019 - Hållbar finansbransch

Hållbarhet är ett prioriterat område för den finansiella sektorn. Ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv integreras i branschens strategiska arbete och en allt mer hållbar finansbransch förväntas växa fram. Dessutom kommer nya regelverk och det ställs hårdare krav från intressenter vilket bidragit till ökat hållbarhetsfokus i de finansiella företagens riskhantering.

Under årets Finansdag lyfter vi olika högaktuella frågeställningar och perspektiv på temat Hållbar finansbransch.

Moderatorer: Anneli Granqvist och Sofia Sköld, PwC