Finansdagen 2018 - Morgondagens finansbransch

Finansdagen 2018 - Morgondagens finansbransch

Finansbranschen har närmare 95 000 anställda i Sverige och sektorn
har en viktig roll för näringslivet. Företagen i branschen bidrar till jobb,
innovation och tillväxt, men branschen är under press. Den allt mer sårbara finansbranschen utmanas av ökade regleringar och skatteförslag, liksom av nya uppstickare och cyberrisker.

Hur ser framtiden ut för finansbranschen och den svenska ekonomin två dagar efter riksdagsvalet?
Allt detta får du svar på under årets Finansdag med temat
Morgondagens finansbransch.

Årets talare är: Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom/tillträdande vd
Stockholms Handelskammare, Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, Carolin Runnquist, Financial Crime Leader, PwC Sverige, Jens Henriksson, vd Folksam, Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden, Emilie Andersson, COO och Co-founder Lysa och Svante Randlert, Business & People Advisor.

Under dagen reflekterar talarna kring branschens utmaningar och
möjligheter samt delar med sig av sina erfarenheter.
PwC livesänder och filmar på Finansdagen 2018

Dina personuppgifter, alltså bilder och film, livesändes och kan komma att användas för att informera om Finansdagen 2018 på vårt intranät och på www.pwc.se. Du har möjlighet att invända mot detta.
Kontakta: se_personuppgiftsombudet@pwc.com